Mannfjöldaþróun á Íslandi

Mannfjöldaþróun á landinu hefur verið með ákaflega mismunandi hætti á landinu undanfarin ár. Stóru línurnar eru þó að fólki hefur fjölgað mikið á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess. Nokkur stöðugleiki hefur verið í mannfjöldaþróun á Akureyri og í allra næsta nágrenni og á mið-Austurlandi. Víðast hvar annars staðar hefur fólki fækkað, með undantekningum þó. Það er meðal hlutverka Byggðastofnunar að fylgjast með þessari þróun, enda ein af grunnforsendum varðandi gerð áætlana um þróun og styrkingu byggða á Íslandi. Sveitarfélög hafa sameinast til að valda betur verkefnum sínum og bæta þjónustu við íbúana og hefur þeim fækkað um 2/3, úr 229 árið 1950 í 69 sveitarfélög 1. október 2020.

Hér fyrir neðan er hægt að skoða myndræna framsetningu mannfjöldaþróunar fyrir 1. janúar ár hvert frá 1998 til 2022. Annars vegar er hægt að skoða mannfjölda yfir tímabilið eftir kyni, aldri og svæðum eins og þau eru skilgreind í mannfjöldaspá Byggðastofnunar (sambland af sveitarfélögum, kjarnasvæðum, hagsvæðum, landshlutum og meginsvæðum) og hins vegar er hægt að skoða kynjaskipta aldursdreifingu hvers árs, svokallaðan mannfjöldapíramída. Allar upplýsingar um mannfjöldaþróun eru fengnar af vef Hagstofu Íslands.

Leiðbeiningar

Skilgreina svæði, kyn og aldursbil